Scire Leges Non Hoc Est Verba Earum Tenere, Sed Vim Ac Potestatem - znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

Iuris Prudentia Est Divinarum Atque Humanarum Rerum Notitia, Iusti Aque Iniusti Scientita - nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.